Ansatte

 

Anette,  modelleringsavd. - kontor

Inge, porselensavd. (Aut. Tanntekn.)